Continue Reading... مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و رضایت مندی مشتری
Posted in بهترین ها

مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و رضایت مندی مشتری

اگرچه  CRM به عنوان یک موضوع مهم در شرکت­های تجاری به رسمیت شناخته شده است، لیکن یک تعریف جهانی برای…

Continue Reading... مدیریت ارتباط با مشتری
Posted in بهترین ها

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با مشتریان بر گرفته از عبارت رایج [1]در کشورهای توسعه یافته است. با بهره‌گیری…

Continue Reading... مدل تعالی سازمانی EFQM
Posted in بهترین ها

مدل تعالی سازمانی EFQM

سازمان متعالی و سرآمد به سطح برجسته ای از عملکرد دست یافته و آن را حفظ می کند که در…