Search Results for: وفاداری مشتری

رابطه میان وفاداری مشتری و سودآوری

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} (راولی و داوز، 2000: 315)وفاداری پنهان حالتی است که مصرف‌کننده به عرضه‌کننده شدیدا̋ وابسته باشد، اما این وابستگی ممکن است با... متن کامل

Continue reading

مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و رضایت مندی مشتری

اگرچه  CRM به عنوان یک موضوع مهم در شرکت­های تجاری به رسمیت شناخته شده است، لیکن یک تعریف جهانی برای آن وجود ندارد.   اسویفت (2001)، CRM را به عنوان یک دیدگاه تجاری برای فهم و درک تاثیرات... متن کامل

Continue reading

مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت خدمات

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} طبق دیدگاه سپرده گذار چالش اصلی مدیران و نظریه پردازان، درک چگونگی بهبود بخشیدن به رابطه سپرده گذار با شرکت با تحویل مزایا... متن کامل

Continue reading

تفاوت های اساسی بین کالا و خدمات

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ج) بر اساس اهداف ارائه کننده خدمات: اهداف ارائه کننده خدمات می‌تواند انتفاعی یا غیر انتفاعی باشد و مالکیت آن خصوصی یا عمومی... متن کامل

Continue reading