صنعت

واژه صنعت از واژه عربی صنع به مفهوم آفریدن و ساختن گرفته شده است. فعالیتهای صنعتی به عمده فعالیتهایی اطلاق می­گردد که موجب تغییر فیزیکی، شیمیایی مواد و اجسام گردیده و در نهایت منجر... متن کامل

Continue reading

هموستازیس

اصطلاح هموستازیس به معنای جلوگیری یا قطع خونریزی می‌باشد. هنگام آسیب رگ، بند آمدن خون از طریق یک رشته مکانیسم‌های مختلف متوالی ایجاد می‌شود. این مکانیسم‌ها به ترتیب عبارتند از: 1- ... متن کامل

Continue reading