پیشگیری از آسیب‌های ورزشی

میزان بسیار بالای آسیب‌های ورزشی در بین ورزشکاران و هزینه­های سرسام آوری که بابت معالجه این آسیب‌ها پرداخته می­شود، این نیاز را می­طلبد تا به طور جدی به عوامل پیشگیری کننده از آسیب‌ها نظر انداخته شود و پژوهشگران به مطالعه…