ژانویه 26, 2021

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در …

مقدمهتجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که به طرق مختلف جمع‌آوری شده‌اند؛ خلاصه، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند …