عوامل مؤثر در شکل گیری سبکهای تفکّر

– عوامل مؤثر در شکل گیری سبکهای تفکّر 2-2-4-1- فرهنگ فرهنگ، از جمله متغیرهایی است که در تحول سبکهای تفکر نقش دارد. بعضی فرهنگها به بعضی از سبکهای تفکر بیشتر اهمیت می دهند. برای مثال در آمریکای شمالی تأکید بیشترروی…

تاثیر گسترده مطالعه بر ابعاد گوناگون زندگی افراد

تاثیر گسترده مطالعه بر ابعاد گوناگون زندگی افراد در جامعه مدرن امروز، خواندن یک مهارت حیاتی است. اما تقریبا 47 میلیون بزرگسال امریکایی با فقدان این مهارت روبرو هستند.مطالعه اندک هم برای فرد و هم برای جامعه نقش مخرب دارد….

رویکردهای مختلف انگیزشی اط منظر روانشناختی

رویکردهای مختلف انگیزشی 2-2-8-1- رویکرد رفتاری یکی از مکاتب روانشناسی یادگیری مکتب رفتارگرایی[1]است، هیلگارد و باور[2] (1975) در کتاب نظریه یادگیری خود، مکتب رفتارگرایی را به جهان­بینی تجربی به گرایی[3] نسبت داده­اند. در مکتب تجربه­گرایی، اعتقاد بر این است که…

بهترین راه ارزش گذاری کار و کاسبی چیه؟ 

بهترین راه ارزش گذاری کار و کاسبی چیه؟  ارزش گذاری هر نوع کسب وکاری کمی رقابت برانگیزه. واسه کار و کاسبیای بی درآمد یا با درآمد کم که آینده مشخصی هم ندارن، این ارزش گذاری سخت تر هم می شه….