سه شاخه مهم تحصیلی نظام آموزش و پرورش

شاخه های تحصیلی نظام آموزش و پرورش نظام جدید به سه شاخه تحصیلی متوسطه نظری، فنی و حرفه ای و کار دانش تقسیم می شود. شاخه نظری. هدف کلی این شاخه اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و احراز آمادگی…

مفهوم اختلال­ های همبود از دیدگاه روانشناختی

اختلال نارسا توجه/ فزون ­کنشی و اختلال­ های همبود گروهی که ممکن است در حوزه نوشتن مشکل داشته باشند، دانش­آموزان دچار اختلال نارسا توجه/ فزون­کنشی می­باشند (بارکلی، 2006). دانش­آموزان دچار این اختلال بیشتر اوقات مشکلات تحصیلی دارند و نمرات آزمون…

سبک های فرزند پروری از دیدگاه روانشناسان

سبک های فرزند پروری مک کوبی و مارتین واجد دو مؤلفه اساسی است: 1- پاسخ دهی (صمیمیت و اطمینان بخشی) که به میزان تلاش والدین برای رشد ابراز وجود و استقلال در کودکان به حمایت و اطمینان بخشی به کودکان…

رابطه سواد والدین با اوقات فراغت فرزندان

رابطه سواد والدین با اوقات فراغت فرزندان: نتایج پژوهش در این زمینه حاکی از این است که والدین با تحصیلات دیپلم و بالاتر، فرزندان آنها اغلب اوقاتشان را در تعطیلات در درجه اول با رفتن به کلاسهای تقویتی زبان انگلیسی…

امید در زندگی چگونه شکل میگیرد؟

1.1       امید به زندگی امید ویژگی مثبتی است که به وسیله اشنایدر[1] (1999) معرفی شده است و از مفاهیم بسیار نزدیک به روان شناسی مثبت نگر به شمار می رود. پژوهش های متعدد به امید به عنوان یک مؤلفه ی…

کوکان تیز هوش را کشف کنیم!

تعریف کودکان تیز هوش[1] تیز هوشی عبارت است از مهارت‌ها یا تولیدات فرد که دارای ویژگیهای برتری ، نادر بودن، اثبات پذیری وارزشمندی باشد(استرنبرگ[2] ،زانگ [3]،1949،امیری مجد،1385). کودکان تیزهوش وبا استعداد کسانی هستند که بر طبق تشخیص افراد صلاحیت دار…

استرس و تاثیرات مخرب ان بر زندگی و سلامت انسان

تعریف استرس: کلمه استرس از زبان انگلیسی گرفته شده است ومعادل دقیقی غیر ازکلمه فشار در فارسی ندارد وآن هم معنای وسیع وطیف گسترده آن را نمی رساند،لذا،ازهمان لغت استرس که مورداستفاده جهانی پیدا کرده است استفاده می کنیم. بنابرگفته…

سرمایه انسانی

تابستان ۱۳۹۰ Islamic Azad University Arak Branch Faculty of Management-Department of Accounting ((M.A)) Thesis Subject:Investigation of relation between the value of Human capital with productivity, profitability and the Stockmarket valueon Tehran Stock Exchange companies Thesis Advisor:Z .Hajha Ph.D. Consulted by:P.Ghafari…

مراحل روش تدریس کارگاهی و استقرایی

–  روش تدریس کارگاهی 2-17-1- مرحله ارائه درس کوتاه دراین مرحله مبانی نظری موردبحث توسط مدرس کارگاه تبیین و تحلیل می‌شود. 2-17-2- مرحله فعالیت و کار دانش آموزان، دانشجویان و یا کارورزان و مربیان شرکت‌کننده در کارگاه به گروه‌های کوچک…