پایان نامه با کلید واژه های مسئولیت پذیری، تحلیل واریانس، تحلیل داده

برابری، صلح و تصور حقوق بشر جهانی دارد. در نتیجه، تمامی برنامههای درسی و آموزشی مؤسسات آموزشی برای کودکان، جوانان و سالمندان باید در جهت ارتقاء عزت نفس افراد، آگاهی اجتماعی و ایجاد توانایی شرکت در تمامی سطوح جامعهی جهانی…

پنج عامل یا کار گزاران جامعه پذیری

عوامل یا کار گزاران جامعه پذیری : فرآیند جامعه پذیری دارای جلوههای گوناگون است که در سراسر زندگی برفرد تاثیر می گذارد در این میان کار گزاران جامعه پذیری ،نهادها یا سایر زمینه های ساختاری که جامعه پذیری بویژه در…

شیوه‌های تربیتی والدین و احساس مسئولیت

1 شیوه‌های تربیتی والدین و احساس مسئولیت لازمه هر رفتار و حرکت هدفمند، کشش‌های درونی و برانگیختگی عاطفی است و رفتارهای مطلوب و متعالی در سایه انگیزه‌ های درونی و بیرونی پدیدار می‌شود لذا برخورداری از نگرش مثبت نسبت به…

برون سپاری با رویکرد بهره وری در سازمان ها

13 برون سپاری با رویکرد بهره وری سازمان ها برای دستیابی به بهره وری باید تعدادی از فرآیند های خود را برون سپاری کنند. بهره وری از دو جزء اصلی«کارایی» و «اثربخشی» تشکیل می شود که سنجش هر یک از…

عوامل مؤثر در رشد خودآگاهی کدامند؟

عوامل مؤثر در رشد خودآگاهی پذیرش خود: به طوری که خودمان، نقاط ضعف و قوتمان و در مجموع آنجه هستیم را بپذیریم. یکی از عوامل مؤثر در پذیرش خود، پذیرفتن اشتباهی است که از ما سر می زند و سپس…

رویکردهای توانمند سازی از منظر روانشناسی

رویکردهای توانمند سازی کوین و اسپریتزر (1997) به نقل از (عبدالهی و نوه ابراهیم،1386) با مطالعه میدانی در سطح مدیران میانی شرکت‌های پیشتاز، دو رویکرد متفاوت برای توانمند سازی تشخیص داده‌اند: رویکرد مکانیکی[1] و رویکرد ارگانیکی[2] 2-1-11-رویکرد مکانیکی بر اساس…

عوامل و موانع موثر بر نوآوری سازمانی

عوامل و موانع موثر بر نوآوری سازمانی جهت ایجاد خلاقیت و نوآوری پایدار در سازمان­ها، معمولا یکسری عوامل به عنوان عوامل تسهیل کننده نوآوری و یکسری عوامل به عنوان موانع موثر در نوآوری عمل می­کنند که مدیران و کارکنان می­توانند…

نه ویژگی بارز افراد سازگار

ویژگی های افراد سازگار برای اینکه بتوانیم سازگاری را بهتر بشناسیم، آگاهی از ویژگی های افراد سازگار در این راستا می تواند کمک کننده باشد و از طریق شناخت به خصایص افراد سازگار، مفهوم سازگاری بهتر آشکار می شود. ویژگی…

مفهوم و تعاریف پاسخگویی از منظر روانشناختی

مفهوم و تعاریف پاسخگویی واژه انگلیسی پاسخگویی هم ریشه با حسابداری است، و به دوران نورمن ها در انگلستان در سال های بعداز سال 1066 میلادی بر می گردد. در سال 1085 میلادی ویلیام اول پادشاه انگلستان از همه مالکان…

روانشناسی نقاشی و تاثیر ان بر کودکان

نقاشی اثر هنر نقاشی در تربیت بسیاری از پژوهندگان بر این عقیده اند که نقاشی کودک دریچه ای است که بر اندیشه ها و احساسات او گشوده می شود       و می توان از نقاشی های او در سنجش شخصیت یا…