دانشگاه علوم پزشکی

ی در این مرکز ۴/۵۳ سال بود که ۹/۵۳ درصد آنها زنان بوده اند. میانگین بیماران پذیرفته شده (۳۴_+۹/۲۱ درصد) دچار سکته مغزی و ۷/۳۳_+۳/۲۴ درصد دچار مشکلات ارتوپدی بودند. در ارتباط با بررسی پوست و بررسی وجود عوامل خطر…

دیابت را درمان کنیم!!

درمان دیابت درمانی قطعی برای دیابت وجود ندارد و تنها می‌توان آن را کنترل کرد که در مراحل حاد قرار نگیرد. کنترل بیماری دیابت به وسیله انسولین انجام می‌شود. انسولین به دو صورت خوراکی و تزریقی وجود دارد. داروهای تزریقی…

استرس و تاثیرات مخرب ان بر زندگی و سلامت انسان

تعریف استرس: کلمه استرس از زبان انگلیسی گرفته شده است ومعادل دقیقی غیر ازکلمه فشار در فارسی ندارد وآن هم معنای وسیع وطیف گسترده آن را نمی رساند،لذا،ازهمان لغت استرس که مورداستفاده جهانی پیدا کرده است استفاده می کنیم. بنابرگفته…

توزیع فراوانی

فمور ۱۰۰۲۲۹۰.۹ ۲۹.۱۲۰ شکستگی دوبل ساق پا جدول فوق نشان می دهد که از ۳۷ بیمار بستری با تشخیص شکستگی فمور، ۱۲ بیمار(۳۲.۴ %) دچار زخم فشاری گردیدند. بیشترین میزان بروز زخم فشاری به ترتیب در بیماران بستری با تشخیص…