پنج عامل یا کار گزاران جامعه پذیری

عوامل یا کار گزاران جامعه پذیری : فرآیند جامعه پذیری دارای جلوههای گوناگون است که در سراسر زندگی برفرد تاثیر می گذارد در این میان کار گزاران جامعه پذیری ،نهادها یا سایر زمینه های ساختاری که جامعه پذیری بویژه در…

عوامل مؤثر در شکل گیری سبکهای تفکّر

– عوامل مؤثر در شکل گیری سبکهای تفکّر 2-2-4-1- فرهنگ فرهنگ، از جمله متغیرهایی است که در تحول سبکهای تفکر نقش دارد. بعضی فرهنگها به بعضی از سبکهای تفکر بیشتر اهمیت می دهند. برای مثال در آمریکای شمالی تأکید بیشترروی…

رابطه سواد والدین با اوقات فراغت فرزندان

رابطه سواد والدین با اوقات فراغت فرزندان: نتایج پژوهش در این زمینه حاکی از این است که والدین با تحصیلات دیپلم و بالاتر، فرزندان آنها اغلب اوقاتشان را در تعطیلات در درجه اول با رفتن به کلاسهای تقویتی زبان انگلیسی…

عوامل تعیین کننده پاداش کدامند؟

سیستم پاداش دانش یا آگاهی در مورد انگیزش به ما می‌گوید که مردم کارهایی را انجام می‌دهند تا نیازهای خود راتامین نمایند. فرد پیش از انجام کار به پاداش یا بازده توجه می‌کند. از آنجا که این پاداش‌ها (افزایش حقوق،…

روانشناسی نقاشی و تاثیر ان بر کودکان

نقاشی اثر هنر نقاشی در تربیت بسیاری از پژوهندگان بر این عقیده اند که نقاشی کودک دریچه ای است که بر اندیشه ها و احساسات او گشوده می شود       و می توان از نقاشی های او در سنجش شخصیت یا…