اجتماعی و سیاسی

لیبرالیسم، یعنى حراست از حقوق و آزادى فردى (تفسیر لیبرالى از انحاى آزادى‏هاى فردى) پیوند برقرار کنند. هر دو مى‏کوشند که نشان دهند درک و شناخت اخلاقى بیشترازعدالت اجتماعى درقالب اصول و قواعدى به منصه ظهور مى‏رسد که داراى بیشترین…

دانلود مقاله با موضوع خاورمیانه، بحران اقتصادی، خصوصی سازی

در صدد مقایسه تطبیقی تحولات در دو کشور تونس و مصر میباشد. بنابراین، کلیه نیروهایی که به طریقی در این خیزش ها و تحولات تاثیر دارند و یا تاثیر میپذیرند جزو جامعه آماری پژوهش میباشند اما با توجه به این…

پایان نامه با کلید واژه های مسئولیت پذیری، تحلیل واریانس، تحلیل داده

برابری، صلح و تصور حقوق بشر جهانی دارد. در نتیجه، تمامی برنامههای درسی و آموزشی مؤسسات آموزشی برای کودکان، جوانان و سالمندان باید در جهت ارتقاء عزت نفس افراد، آگاهی اجتماعی و ایجاد توانایی شرکت در تمامی سطوح جامعهی جهانی…

پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، دوره ابتدایی، سازمان ملل

مدرسه باید مکانی برای آموزش و پرورش صلح و مفاهمه باشد (ریردون،1982) زیرا کودکان و نوجوانان امروز، رهبران و تصمیمگیرندگان فردای جامعه هستند و هرگونه تلاش برای ایجاد باور عمیق نسبت به صلح و ضرورت احترام به خود، دیگران و…

مفهوم جامع فرهنگ

تعریف فرهنگ از فرهنگ متجاوز از 160تعریف ارائه شده که برخی از این تعاریف به تعریف لی و عام این مفهوم و برخی دیگر به تعریف اختصاصی آن پرداختند. (ایران زاده، 1377) فرهنگ، واژه محبوب پژوهشگران رشته مردم شناسی است….

تئوری شناختی اجتماعی

به اعتقاد بندورا، آموزش و فراگیری رفتارهای جدید در انسان، بیشتر از آن که از طریق یادگیری مستقیم و کلاسیک رخ دهد، از طریق الگوسازی از روی رفتارهای دیگران رخ می‌دهد. این باور که انسان ها از راه مشاهده ی…

اهمیّت توسعه ­ی ظرفیت پژوهشی معلمان

اهمیّت توسعه­ی ظرفیت پژوهشی معلمان به منظور گسترش اندیشه­ی معلم پژوهنده در آموزش و پرورش  بایستی ابتدا شرایط و زمینه­های توسعه­ی این تفکر فراهم گردد. یکی از این شرایط، وجود «ظرفیت­ پژوهشی[1]» در نظام آموزشی می­باشد. به عقیده­ی گورارد[2](2002) ایجاد…

مفهوم برنامه­ ی درسی از دیدگاه روانشناسی

مفهوم برنامه­ی درسی[1] اصطلاح برنامه‏ی درسی در معانی گوناگونی به­کار برده شده است ؛  به­عنوان برنامه­ای برای یک موضوع درسی خاص در یک پایه­ی تحصیلی مشخص یا در طول یک دوره­ی تحصیلی و یا به عنوان برنامه­های مختلف درسی در…

رشد اجتماعی دردوره نوجوانی و  صلاحیتهایی که نوجوانان باید بدان دست یابند

.  رشد اجتماعی دردوره نوجوانی پیشرفت جامعه ورشد انسانها، به کارآمدی آموزش وپرورش آن جامعه بستگی دارد. آموزش و پرورش(و پژوهشهای مربوط به آن) نیز زمانی مفید خواهد بود که با نیازها وتوانایی های یادگیرنده منطبق باشد. برای نیل به…

مفاهیم و تعاریف اثر بخشی و کارایی آن در سازمان ها

اثر بخشی سازمانی : در سازمانهای امروزی اثر بخشی سازمانی یکی از مباحث مهم بشمار می آید. به طور کلی همه سازمانها تلاش می کنند تا بقاء حیات و ارتقای سازمان خود را افزایش دهند.یکی از عمده ترین ملاکها و…