ژانویه 26, 2021

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 13

اعضای خوشه دارای دو فاز پشتیبانی و خواب هستند. با احتمال βs به خواب می‌روند. این کار باعث می‌شود عمر اعضای خوشه افزایش یابد. هر پیغام …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 12

(3 – 11)   به طوری که Vmax حداکثر سرعت تعریف شده در شبیه­سازی و Δv تغییرات سرعت بر اساس توزیع یکنواخت بین  است.  تغییرات جهت حرکت با …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 11

در این فاز زمانی، تمام گره­های شبکه به شناسایی محیط اطراف خود که به صورت تصادفی در آن قرار گرفته­اند، می­پردازند. این فاز زمانی با …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 9

  (2-10)   در این فرمول­ها  تعداد عضای خوشه،  و  مختصات اقلیدسی اعضای خوشه  انرژی اعضای خوشه و  انرژی ذرات انتخاب شده به عنوان Particle در فرمول هستند.در فرمول (2-8) …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 8

که Xi موقعیت مکانی پرنده تا آن زمان در دوره‌ی تکرار مشخص است.مراحل کار الگوریتم کوچ پرندگان به شرح زیر می‌باشد. ذرات به صورت تصادفی در …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 7

رساندن داده به مقصد در منطقه مورد نظر وقتی که داده به منطقه مورد نظر رسید، براي رساندن آن به مقصد از روش ارسال مکانی …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 6

الگوريتم کلاس‌بندی است كه در آن تشكيل کلاس‌ها به صورت متمركز و توسط گره چاهک انجام مي‌گيرد. اين الگوريتم مرحله انتقال داده مشابه با الگوريتم …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 5

در مقایسه با پروتکل‌های دیگر مسیریابی این دسته از پروتکل‌ها دارای ویژگی‌های متمایزکننده‌ای می‌باشند که در زیر به برخی از آنها اشاره نموده‌ایم]23، 24[: مصرف …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 4

به‌ منظور مقابله با کمبودها و نقص‌های ناشی از این روش، تبادل داده بین حسگرها و گره چاهک، معمولاً روش‌های انتقال بسته چند-پرشی[17] و بر روی …