منش ها و شیوه های تربیت والدین و رفتار کودکان

منش والدین و رفتار کودکان شخصیت کودک همیشه به رنگ محیط عاطفی خانواده در می‌آید. با این که، این حقیقت بدیهی و آشکار است، با این حال چندی بیش نیست که ما به رابطه‌ی موجود بین منش والدین... متن کامل

Continue reading

رویکردهای مختلف انگیزشی اط منظر روانشناختی

رویکردهای مختلف انگیزشی 2-2-8-1- رویکرد رفتاری یکی از مکاتب روانشناسی یادگیری مکتب رفتارگراییاست، هیلگارد و باور (1975) در کتاب نظریه یادگیری خود، مکتب رفتارگرایی را به جهان­بینی تجربی... متن کامل

Continue reading