معنای اصطلاحی معنویت و انواع و ابعاد آن از دیدگاه روانشناسی

معنای لغوی معنویت واژه معنویتspiritual از ریشه ی یونانی spiratu  به معنی نفس گرفته شده است و در فرهنگ آکسفورد به معنای حیات بخشی است و می توان گفت که با این باور که خداوند روح خودش ( روح حیات )... متن کامل

Continue reading

مزیت ها و محدودیت های روش های برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی (مجازی)

مزیت ها و محدودیت های روش های برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی (مجازی) پیش از بیان تفاوت های این دور روش، در نظر داشته باشیم که این گونه نیست که یک روش، برتر از دیگری باشد، بلکه... متن کامل

Continue reading

روانشناسی نقاشی و تاثیر ان بر کودکان

نقاشی اثر هنر نقاشی در تربیت بسیاری از پژوهندگان بر این عقیده اند که نقاشی کودک دریچه ای است که بر اندیشه ها و احساسات او گشوده می شود       و می توان از نقاشی های او در سنجش شخصیت یا... متن کامل

Continue reading