طرح و نقش پارچه در نقاشی های دیواری محوطه افراسیاب

طرح و نقش پارچه های ساسانی در نقاشی های دیواری ماوراء النهر حفاری های باستانی اواسط قرن بیستم در ناحیه ماوراء النهذ (سغد، بلخ و خوارزم) مواد فرهنگی فراوانی را از دوره های مختلف (پیش... متن کامل

Continue reading

   رابطه ی سلامت روانی با تصویرذهنی از خدا

1-6-4-2-              رابطه ی سلامت روانی با تصویرذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی پژوهشگران کیفیت دلبستگی کودک به پدر و مادر و بزرگسالان نسبت به همدیگر را با نوع دلبستگی به خدا و درنهایت... متن کامل

Continue reading