منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، سازمان ملل

چکیدهب- درکنوانسیون تغییرات اقلیمی و پروتکل کیوتوتهیه و ارائه فهرست و میزان انتشار گازهای گلخانه ای؛ تهیه و تدوین یک برنامه ملی شامل موارد زیر: 1- وضع مقرراتی برای کاهش تغییرات... متن کامل

Continue reading

پایان نامه با کلید واژه های مسئولیت پذیری، تحلیل واریانس، تحلیل داده

برابری، صلح و تصور حقوق بشر جهانی دارد. در نتیجه، تمامی برنامههای درسی و آموزشی مؤسسات آموزشی برای کودکان، جوانان و سالمندان باید در جهت ارتقاء عزت نفس افراد، آگاهی اجتماعی و ایجاد... متن کامل

Continue reading

پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، دوره ابتدایی، سازمان ملل

مدرسه باید مکانی برای آموزش و پرورش صلح و مفاهمه باشد (ریردون،1982) زیرا کودکان و نوجوانان امروز، رهبران و تصمیمگیرندگان فردای جامعه هستند و هرگونه تلاش برای ایجاد باور عمیق نسبت به... متن کامل

Continue reading

منبع پایان نامه ارشد با موضوع علوم ارتباطات، منابع محدود

روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها با مردم و افکار عمومی‌می‌تواند به توسعه مطبوعات بینجامد.23/050هر روزنامه‌نگاری حق دارد کمبودها و نواقص را بزرگ و برجسته کند تا اذهان و افکار عمومی‌دولت و... متن کامل

Continue reading

منبع پایان نامه ارشد با موضوع علوم ارتباطات، روزنامه نگاران

انتخابهای آنان میتواند بازتاباننده نگرشهای سردبیران مطبوعات و سایتهای خبری باشد. عدم پایبندی صدا و سیما به اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری انتخاب گویه (کد 48) اول این گروه، یعنی گونه... متن کامل

Continue reading

منبع پایان نامه ارشد با موضوع علوم ارتباطات، فلسفه اخلاق، آموزش اخلاق

نمونه در بخش انگلستان ضمن ارائه تجربیات عملی شورای مطبوعات انگلیس، گزارش‌های کارلکوت درباره میزان رعایت و یا عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای از سوی مطبوعات این کشور، اصول اخلاق حرفه‌ای،... متن کامل

Continue reading

منبع پایان نامه ارشد با موضوع استقلال عمل

بازرگانی یا آگهی، یکی از این تدبیرهاست. 5- خبر در برابر تبلیغ: درآمیختن همیشگی و گسترده خبر با تبلیغ اگر به یک اخلاق و روند ثابت مبدل شود آثار ویرانگری بر محیط‌های رسانه‌ای خواهد... متن کامل

Continue reading

منبع پایان نامه ارشد با موضوع روزنامه نگاران، حسابداران

این بوده است که تبیین کند معیارهای صحیح برای تعیین درست و نادرستِ اخلاقی کدام‌هاست یا چه چیزهایی از جمله در میان خصایل شخصی، حقیقتاً خوب یا خیر است.» (هلمز، 39: 1382) اخلاق کاربردی70... متن کامل

Continue reading

منبع پایان نامه ارشد با موضوع زبان اخلاق، انتقال اطلاعات، فلسفه اخلاق

نظر می‌رسد. اما مانند همه نظریه‌ها می‌توان آن را مورد تحلیل منظقی قرار داد، با تحلیل نسبیگرایی فرهنگی در مییابیم که این نظریه آن چنان هم که در ابتدا به نظر می‌رسید موجه نیست. خط... متن کامل

Continue reading

منبع پایان نامه ارشد با موضوع علوم ارتباطات، حرفه و شغل، روزنامه‌نگاری

49 الف – آگاهی‌دهی عمومی 49 ب – آزادی مطبوعات، شرط اساسی فعالیت روزنامه‌نگاری 49 پ – بیان حقیقت، وظیفه بنیادی روزنامه‌نگار 49 ت- احترام به حیثیت فردی و زندگی خصوصی 50 پیشینه ادبیات 50... متن کامل

Continue reading