Leave a Comment on درزگیر
Continue Reading... درزگیر
Posted in پایان نامه ها و مقالات

درزگیر

– طراحی آزمایش انجام شده برای ارزیابی عوامل اصلی موثر در واکنش ۸۴ جدول ‏۴-۸- ثوابت مدل برای پاسخ “درصد…

Leave a Comment on عدالت اجتماعی
Continue Reading... عدالت اجتماعی
Posted in پایان نامه ها و مقالات

عدالت اجتماعی

جنبه‌های‌ مثبت‌ نظریه‌های‌ پیشین‌ است‌ فیلسوف‌ عدالت نامیده‌اند؛ فیلسوفی‌ که‌ در بستر اندیشه‌ غربی‌ و بویژه‌ لیبرال‌ دموکراسی‌، عدالت‌ را…

Leave a Comment on اجتماعی و سیاسی
Continue Reading... اجتماعی و سیاسی
Posted in پایان نامه ها و مقالات

اجتماعی و سیاسی

لیبرالیسم، یعنى حراست از حقوق و آزادى فردى (تفسیر لیبرالى از انحاى آزادى‏هاى فردى) پیوند برقرار کنند. هر دو مى‏کوشند…

Leave a Comment on ایالات متحده آمریکا
Continue Reading... ایالات متحده آمریکا
Posted in پایان نامه ها و مقالات

ایالات متحده آمریکا

ن مفهوم شهروندی از آزادی را یافت. او آنرا بر پایه وجود خیر تحلیل می‌نمود و خیر فضیلت است. خیر…

Leave a Comment on اجتماعی و سیاسی
Continue Reading... اجتماعی و سیاسی
Posted in پایان نامه ها و مقالات

اجتماعی و سیاسی

می‏شمارد و آزادی کامل را موجب بازگشت‏ انسان به وضع آزادی طبیعی و به عبارت دیگر نقض قرارداد اجتماعی یا…