دسته: بهترین ها

مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان مزیت رقابتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} د) مسئولیت های بشردوستانه : تعبیر دیگر کارول از این مؤلفه «شهروند خوب» بودن است؛ یعنی مشارکت سازمان در انواع فعالیت هایی که... متن کامل

Continue reading

زمینه های انجام مسئولیت اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مأخذ(سرتو، 2000: 55).چنانچه توقعاتی که از سازمان ها برای ذی نفعان پدیده آمده با اقداماتی که سازمان معمول می دارد متناسب نباشد ،... متن کامل

Continue reading

مسئولیت اجتماعی سازمان ها و منافع آن

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 6- پاسخگویی قانونی: این پاسخگویی در برابر مراجع قضایی صورت می گیرد. اما تعهدات اخلاقی، مبانی فلسفی مسئولیت اجتماعی است که این... متن کامل

Continue reading

مبانی فلسفی دیدگاه های مسئولیت اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ارزش های محیطی مردم کنترلی بر روی محیط شان ندارند. مردم می توانند محیط را کنترل نمایند. محیط باید برای زندگی بهتر همه نسل ها... متن کامل

Continue reading

سه دیدگاه مغایر درباره مسئولیت اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} کمک و مساعدت به مستمندان و اقشار ضعیفدرباره نوع و میزان کمک و مساعدت به مستم ندان و اقشار ضعیف جامعه، خداوند خطاب به رسول... متن کامل

Continue reading

رویکردهای مسئولیت اجتماعی سازمان

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} افزایش ثروت: مصرف کنندگان ثروتمند می توانند کالاهای خود را انتخاب و خریداری کنند و اغلب مایلند برای مارکی که به آن اعتماد... متن کامل

Continue reading