درزگیر

– طراحی آزمایش انجام شده برای ارزیابی عوامل اصلی موثر در واکنش ۸۴ جدول ‏۴-۸- ثوابت مدل برای پاسخ “درصد تبدیل پس از ۸ ساعت” ۹۰ جدول ‏۴-۹- نتایج حاصل از اندازه گیری ویسکوزیته مونی محصولات ۹۲ جدول ‏۴-۱۰- نتایج…

عدالت اجتماعی

جنبه‌های‌ مثبت‌ نظریه‌های‌ پیشین‌ است‌ فیلسوف‌ عدالت نامیده‌اند؛ فیلسوفی‌ که‌ در بستر اندیشه‌ غربی‌ و بویژه‌ لیبرال‌ دموکراسی‌، عدالت‌ را به‌ مفهومی‌ قابل‌ دسترس‌، تبدیل‌ کرد تا همگان‌، آن‌ را دریابند و مطالبه‌ کنند و در پی‌ تحقّق‌ آن‌ برآیند….

اجتماعی و سیاسی

لیبرالیسم، یعنى حراست از حقوق و آزادى فردى (تفسیر لیبرالى از انحاى آزادى‏هاى فردى) پیوند برقرار کنند. هر دو مى‏کوشند که نشان دهند درک و شناخت اخلاقى بیشترازعدالت اجتماعى درقالب اصول و قواعدى به منصه ظهور مى‏رسد که داراى بیشترین…

ایالات متحده آمریکا

ن مفهوم شهروندی از آزادی را یافت. او آنرا بر پایه وجود خیر تحلیل می‌نمود و خیر فضیلت است. خیر امری محض بوده و محتاج امری دیگر نمی باشد. آزاد کسی است که فعل وی متوجه خیر می شود. معنای…

اجتماعی و سیاسی

می‏شمارد و آزادی کامل را موجب بازگشت‏ انسان به وضع آزادی طبیعی و به عبارت دیگر نقض قرارداد اجتماعی یا فراراز قانون می‏شناسد. جان لاک که از نظریه‏پردازان‏ لیبرالیسم کلاسیک است آزادی را ثمره حق می‏داند و در تعریف‏ آزادی…