Leave a Comment on حقوق و تکالیف
Continue Reading... حقوق و تکالیف
Posted in پایان نامه ها و مقالات

حقوق و تکالیف

انجام می شود. در صورت عدم بازگشت او، دادگاه نسبت به انجام طلاق حکم لازم را صادر می نماید. (ماده…

Leave a Comment on مقررات بین المللی
Continue Reading... مقررات بین المللی
Posted in پایان نامه ها و مقالات

مقررات بین المللی

ایجادشده قانون مدنی در حوزه حقوق خانواده ،خصوصا رفع تبعیض جنسی بین زن ومرد نتیجه تلاش های صورت گرفته برای…

Leave a Comment on حقوق و تکالیف
Continue Reading... حقوق و تکالیف
Posted in پایان نامه ها و مقالات

حقوق و تکالیف

ذکر می کنیم.۱ـ در تمکین، برخی فقها چنین نظر داده اند که زن در صورتی مستحق نفقه است که آمادگی…

Leave a Comment on حمایت خانواده
Continue Reading... حمایت خانواده
Posted in پایان نامه ها و مقالات

حمایت خانواده

و نفقه است. به عبارت ساده‌تر مرد دراین معامله تمتع از جسم زن را در برابر پرداخت مَهر به خود…

Leave a Comment on گیاهان دارویی
Continue Reading... گیاهان دارویی
Posted in پایان نامه ها و مقالات

گیاهان دارویی

می‌شود که دستگاه گوارش زمان بیشتری برای هضم وجذب داشته باشد؛ لذا منجر به کاهش ضریب تبدیل می شود[۱۹۳]. سین…

Leave a Comment on (۰۵/۰‌P).
Continue Reading... (۰۵/۰‌P).
Posted in پایان نامه ها و مقالات

(۰۵/۰‌P).

وسط پرنده جذب و در نتیجه با مصرف خوراک کمتری به افزایش وزن بالاتری می‌رسد [۷۳ و ۶۱]. لی وهمکاران…

Leave a Comment on مقایسه میانگین‌ها
Continue Reading... مقایسه میانگین‌ها
Posted in پایان نامه ها و مقالات

مقایسه میانگین‌ها

(گرم) ۱۰۰ × = درصد وزن اندام وزن زنده (گرم) چربی جدا شده از سنگدان و همچنین چربی اطراف مقعد…

Leave a Comment on دانشگاه ایلام
Continue Reading... دانشگاه ایلام
Posted in پایان نامه ها و مقالات

دانشگاه ایلام

آلفا لینو لنیک می‌باشند. فصل سوم مواد و روش‌ها ۳-۱- مکان آزمایش این آزمایش در سالن تحقیقاتی پرورش جوجه گوشتی…

Leave a Comment on آلودگی زیست محیطی
Continue Reading... آلودگی زیست محیطی
Posted in پایان نامه ها و مقالات

آلودگی زیست محیطی

مزرعه‌ای برای افزایش بهره‌وری و فراهم نمودن شرایط اکولوژیکی مناسب سیستم گوارشی به منظور افزایش سرعت رشد، کاهش هزینه‌های خوراک،…

Leave a Comment on گیاهان دارویی
Continue Reading... گیاهان دارویی
Posted in پایان نامه ها و مقالات

گیاهان دارویی

رشد و توسعه یک کشور محسوب می‌شود. با توجه به مصرف سرانه اقلام پروتئینی و ظرفیت واحدهای تولیدی کشور، بدیهی…