حقوق و تکالیف

انجام می شود. در صورت عدم بازگشت او، دادگاه نسبت به انجام طلاق حکم لازم را صادر می نماید. (ماده ۱۳۲ .م .)۵۵ـ جنوندیوانگی نیز از اسباب حق درخواست طلاق است . به طوری که براساس ماده ۱۳۳ .م ….

مقررات بین المللی

ایجادشده قانون مدنی در حوزه حقوق خانواده ،خصوصا رفع تبعیض جنسی بین زن ومرد نتیجه تلاش های صورت گرفته برای ایجاد قانون برابربرای زوجین بوده است .به همین منظور در چارچوب قراردادهای بین المللی به منظور رسیدن به قوانین برابر…

حقوق و تکالیف

ذکر می کنیم.۱ـ در تمکین، برخی فقها چنین نظر داده اند که زن در صورتی مستحق نفقه است که آمادگی بر استمتاع مرد در هر زمان، هر مکان و هر گونه را داشته بلکه آن را به زبان اعلام دارد.اگر…

حمایت خانواده

و نفقه است. به عبارت ساده‌تر مرد دراین معامله تمتع از جسم زن را در برابر پرداخت مَهر به خود اختصاص می‌دهد. عقد نکاح از لحاظ صوری با عقود دیگر تفاوتی ندارد جز اینکه بهای کالای مبادله شده را مَهر…

گیاهان دارویی

می‌شود که دستگاه گوارش زمان بیشتری برای هضم وجذب داشته باشد؛ لذا منجر به کاهش ضریب تبدیل می شود[۱۹۳]. سین بیوتیک(پروبیوتیک و پری بیوتیک) از طریق بهبود تعادل میکربی روده پرنده و افزایش فعالیت آنزیمهای گوارشی و فعال کردن آنزیم‌های…

(۰۵/۰‌P).

وسط پرنده جذب و در نتیجه با مصرف خوراک کمتری به افزایش وزن بالاتری می‌رسد [۷۳ و ۶۱]. لی وهمکاران (۱۹۹۸)، و ویلیام و لوسا (۲۰۰۱)، گزارش کردند که اسانسهای گیاهی احتمالاً از طریق افزایش تولید آنزیم‌های هضمی و ارتقاء…

مقایسه میانگین‌ها

(گرم) ۱۰۰ × = درصد وزن اندام وزن زنده (گرم) چربی جدا شده از سنگدان و همچنین چربی اطراف مقعد به طور دقیق تخلیه و توزین شد. پس از تقسیم وزن چربی به وزن بدن و ضرب آن در عدد…

دانشگاه ایلام

آلفا لینو لنیک می‌باشند. فصل سوم مواد و روش‌ها ۳-۱- مکان آزمایش این آزمایش در سالن تحقیقاتی پرورش جوجه گوشتی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام انجام شد. سالن دارای ابعاد ۵ × ۷ متر و ارتفاع سقف ۳…

آلودگی زیست محیطی

مزرعه‌ای برای افزایش بهره‌وری و فراهم نمودن شرایط اکولوژیکی مناسب سیستم گوارشی به منظور افزایش سرعت رشد، کاهش هزینه‌های خوراک، کاهش ریسک و خطر بروز بیماری‌ها استفاده می شود [۳۰]. افزودنی‌های خوراکی ترکیب یا مخلوطی از ترکیبات مغذی یا غیر…

گیاهان دارویی

رشد و توسعه یک کشور محسوب می‌شود. با توجه به مصرف سرانه اقلام پروتئینی و ظرفیت واحدهای تولیدی کشور، بدیهی است که برای جلوگیری از خروج مبالغ هنگفتی ارز جهت تأمین این اقلام، باید با روش‌ها و راهکارهای مناسب افزایش…