نویسنده: 92

پایان نامه درباره استراتژی بازاریابی صادراتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مدل اُکاس و جولیان (2002)به طورکلی یکی از عوامل کلیدی اثرگذار بر عملکرد بازاریابی صادراتی استراتژی بازاریابی صادراتی است. در... متن کامل

Continue reading

پایان نامه درباره بازاریابی بین المللی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} پیشنهادی عملکرد بازاریابی صادراتی(زو و استان، 1998، 341)عملکرد بازاریابی صادراتی عملکرد بازاریابی صادراتی معمولاً با استفاده... متن کامل

Continue reading

پایان نامه درباره استراتژی بازاریابی صادراتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} قیمتکانالهای توزیع حمایت فروشندهشکل 2-2. مدل کلی آمیخته بازاریابی صادراتی (همان منبع، 12)تحقیقات در حوزۀ بازاریابی... متن کامل

Continue reading

پایان نامه درباره آمیخته بازاریابی صادراتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} واردات: خرید از بازارهای خارجیمدیریت عملیات بین المللی: همه فعالیتهایی همچون بازاریابی و تسهیلات فروش در خارج، ایجاد تولید... متن کامل

Continue reading

پایان نامه درباره ماهیت بازاریابی بین الملل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ایجاد بخش صادراتی در داخل کشور: مدیر فروش متخصص در امر صادرات، با چند دستیار کارهای مربوط به صادرات را انجام می دهد و کمک های... متن کامل

Continue reading

پایان نامه درباره روش های ورود به بازار بین الملل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ادغام های منطقه ای در حال افزایش است که منجر به آزاد سازی انتقال سرمایه، نیروی انسانی، محصول و خدمت شده است. جوامع اروپای... متن کامل

Continue reading

پایان نامه درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 4. شیرینی و شکلات 5. فرآورده های لبنی 6. آشامیدنیهاو کنسانتره7 . کشت و صنعت 8. مواد روغنیبازاریابی موثر : عوامل بازاریابی از طریق... متن کامل

Continue reading

پایان نامه درباره عوامل مؤثر بر عملکرد

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 3. سطوح بالاتری از محرک صادراتی اثر گذار (انفعالی) به طور مستقیم (معکوس) با عملکرد بازاریابی صادراتی آن شرکت ارتباط دارد. 4.... متن کامل

Continue reading

پایان نامه درباره استراتژی قیمت گذاری صادراتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} با افزایش تجربه صادراتی، شرکت‌ها اطمینان بیشتری از فعالیت‌های صادراتی‌شان دارند و درک بهتری از مکانیزم بازار خارجی دارند... متن کامل

Continue reading