نویسنده: 92

رویکردهای کیفیت زندگی کاری از منظرروانشناسان

رویکردهای کیفیت زندگی کاری الف ) کیفیت زندگی کاری بعنوان رویکردی جهت ایجاد انگیزه کار در کارکنان توجه به این واقعیت که رفتار واحد از دو نفر ممکن است ناشی از نیازهای مختلف باشد و به... متن کامل

Continue reading

معنای اصطلاحی معنویت و انواع و ابعاد آن از دیدگاه روانشناسی

معنای لغوی معنویت واژه معنویتspiritual از ریشه ی یونانی spiratu  به معنی نفس گرفته شده است و در فرهنگ آکسفورد به معنای حیات بخشی است و می توان گفت که با این باور که خداوند روح خودش ( روح حیات )... متن کامل

Continue reading

مزیت ها و محدودیت های روش های برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی (مجازی)

مزیت ها و محدودیت های روش های برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی (مجازی) پیش از بیان تفاوت های این دور روش، در نظر داشته باشیم که این گونه نیست که یک روش، برتر از دیگری باشد، بلکه... متن کامل

Continue reading