نویسنده: 92

پایان نامه درباره استراتژی بازاریابی صادراتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} اگر چه تعاریف عملیاتی و مفهومی متنوعی از عملکرد بازاریابی صادراتی ارائه شده است اما در اکثر مطالعات عملکرد شامل نتایج... متن کامل

Continue reading

پایان نامه درباره استراتژی بازاریابی صادراتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مدل اُکاس و جولیان (2002)به طورکلی یکی از عوامل کلیدی اثرگذار بر عملکرد بازاریابی صادراتی استراتژی بازاریابی صادراتی است. در... متن کامل

Continue reading

پایان نامه درباره بازاریابی بین المللی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} پیشنهادی عملکرد بازاریابی صادراتی(زو و استان، 1998، 341)عملکرد بازاریابی صادراتی عملکرد بازاریابی صادراتی معمولاً با استفاده... متن کامل

Continue reading

پایان نامه درباره استراتژی بازاریابی صادراتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} قیمتکانالهای توزیع حمایت فروشندهشکل 2-2. مدل کلی آمیخته بازاریابی صادراتی (همان منبع، 12)تحقیقات در حوزۀ بازاریابی... متن کامل

Continue reading

پایان نامه درباره آمیخته بازاریابی صادراتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} واردات: خرید از بازارهای خارجیمدیریت عملیات بین المللی: همه فعالیتهایی همچون بازاریابی و تسهیلات فروش در خارج، ایجاد تولید... متن کامل

Continue reading

پایان نامه درباره ماهیت بازاریابی بین الملل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ایجاد بخش صادراتی در داخل کشور: مدیر فروش متخصص در امر صادرات، با چند دستیار کارهای مربوط به صادرات را انجام می دهد و کمک های... متن کامل

Continue reading

پایان نامه درباره روش های ورود به بازار بین الملل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ادغام های منطقه ای در حال افزایش است که منجر به آزاد سازی انتقال سرمایه، نیروی انسانی، محصول و خدمت شده است. جوامع اروپای... متن کامل

Continue reading

پایان نامه درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 4. شیرینی و شکلات 5. فرآورده های لبنی 6. آشامیدنیهاو کنسانتره7 . کشت و صنعت 8. مواد روغنیبازاریابی موثر : عوامل بازاریابی از طریق... متن کامل

Continue reading

پایان نامه درباره عوامل مؤثر بر عملکرد

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 3. سطوح بالاتری از محرک صادراتی اثر گذار (انفعالی) به طور مستقیم (معکوس) با عملکرد بازاریابی صادراتی آن شرکت ارتباط دارد. 4.... متن کامل

Continue reading