نویسنده: 92

رشد اجتماعی دردوره نوجوانی و  صلاحیتهایی که نوجوانان باید بدان دست یابند

.  رشد اجتماعی دردوره نوجوانی پیشرفت جامعه ورشد انسانها، به کارآمدی آموزش وپرورش آن جامعه بستگی دارد. آموزش و پرورش(و پژوهشهای مربوط به آن) نیز زمانی مفید خواهد بود که با نیازها... متن کامل

Continue reading

آموزش زبان عربی به کوکان پیش از دبستان از منظر آیات و روایات

آموزش زبان عربی به کوکان پیش از دبستان از منظر آیات و روایات در روایات اسلامی و آیات قرآنی نیز تأکیدات فراوانی بر یادگیری قرآن شده است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می کنیم . از... متن کامل

Continue reading

مفاهیم و تعاریف اثر بخشی و کارایی آن در سازمان ها

اثر بخشی سازمانی : در سازمانهای امروزی اثر بخشی سازمانی یکی از مباحث مهم بشمار می آید. به طور کلی همه سازمانها تلاش می کنند تا بقاء حیات و ارتقای سازمان خود را افزایش دهند.یکی از عمده... متن کامل

Continue reading