ژانویه 26, 2021

دسترسي به منابع مقالات : روش شناسی مجمع البحرین طریحی در بکار گیری روایات- قسمت ۳

مولف درتفسیر المیزان آورده است،که کلمه”رحب” به معنای وسعت در مقابل ضیق است.[۷۹]راغب در مفردات آورده است، که”رحب” به معنای فراخی جا ومکان است، ومرحباً …

دسته بندي علمی – پژوهشی : روش شناسی مجمع البحرین طریحی در بکار گیری روایات- قسمت ۲

حدیثی که در ذیل آیه آمده،عبارت است از: وَ لَا بَأْسَ بِالْقِیَامِ وَ وَضْعِ الْکَفَّیْنِ وَ الرُّکْبَتَیْنِ وَ الْإِبْهَامَیْنِ عَلَى غَیْرِ الْأَرْضِ وَ تُرْغِمُ بِأَنْفِکَ وَ …

مقاله علمی با منبع : روش شناسی مجمع البحرین طریحی در بکار گیری روایات

روایاتی هستند،که درصدد تفسیرآیه نیستند،بلکه کلام وسخنان حکمت آمیزمعصوم هستند،که درموارد مختلف آنان برای مخاطبین خود بیان داشته اند.فصل دوماحادیث غیر تفسیریفصل دوم:احادیث غیرتفسیریدراین فصل …