پیشگیری از آسیب‌های ورزشی

میزان بسیار بالای آسیب‌های ورزشی در بین ورزشکاران و هزینه­های سرسام آوری که بابت معالجه این آسیب‌ها پرداخته می­شود، این نیاز را می­طلبد تا به طور جدی به عوامل پیشگیری کننده از آسیب‌ها نظر انداخته شود و پژوهشگران به مطالعه در این زمینه بپردازند. البته ناگفته نماند که پژوهش­های فراوانی در این زمینه انجام گرفته است اما هنوز نقاط تاریک بسیاری وجود دارد که راه را برای پژوهش­های آینده باز می­کنند.

پژوهش­هایی که در زمینه بررسی عوامل پیشگیری کننده از آسیب‌های ورزشی انجام گردیده عموماً بر روی دو دسته عوامل تأکید کرده­اند: عوامل فیزیکی و عوامل روانشناختی. عوامل فیزیکی همانند عوامل مکانیکی محیط و تجهیزات ورزشی، عوامل بیومکانیکی بازیکنان در زمینه ارتباط عوامل روانشناختی با آسیب‌های ورزشی، چهارچوب نظری مشخصی وجود ندارد (33). با این وجود، بر اساس تحقیقات مختلف به نظر میرسد چندین عامل روانشناختی در بروز آسیب‌های ورزشی نقش داشته باشند که مهمترین آن‌ها عبارتند از: اضطراب رقابتی بالا، اعتماد به نفس پایین، استرس زیاد، تغییرات در روش زندگی و کاهش حمایت اجتماعی. همچنین برخی از عوامل روانشناختی نیز باعث تقویت و بهبود اجرای ورزشکاران می­شود؛ قدرمسلم تقویت این عوامل سبب کاهش خطر آسیب‌دیدگی و تسریع روند بازتوانی آسیب‌های ورزشی می­شود(33). برخی از محققان معتقدند که اضطراب در رقابت­های ورزشی، اضطراب و وضعیت­های روانی با تعداد آسیب‌دیدگی ها ارتباط دارد و عواملی از قبیل خشونت، خصومت و حالت­های روانی منفی در شدت آسیب‌دیدگی مؤثر هستند (34) .

گونوی و همکاران (2001) در پژوهشی گزارش کردند که بازیکنان دارای اضطراب بالا بیشتر در معرض بروز آسیب‌دیدگی قرار می­گیرند و درصد آسیب‌دیدگی­های مختلف نیز در آن‌ها بیشتر می­شود (35).