نظریه‌های طبقه بندی ازدواج‌های بادوام

نظریه‌های طبقه بندی ازدواج‌های بادوام

بررسی کوبر[1]، و هاروف (به نقل از البرز، 1386)، در مورد ازدواج‌های رضایت بخش، منجر به توسعه یک طبقه بندی از ازدواج‌های با دوام شده است و پنج مدل از روابط مشخص گردیده است که به قرار ذیل می‌باشد:

 • مدل فقدان و کم تحرکی حیات و زندگی[2]

انطباق و جور شدن به میزان کم که همسران نه تنها در تعارضات بلکه در علایق نیز این چنین هستند. در این مدل هر چند اشتیاق و علاقه سالهای اولیه کم رنگ شده است، اما به نظر نمی رسد که طرفین علاقه مند به ترک رابطه باشند.

 

 

 • مدل خو گرفته با تعارض [3]

این دوره با درگیری و مشاجره زیاد مشخص می‌شود و طرفین به خوبی این جنگ و جدال را تحمل می‌کنند هر چند که چنین کاری برای آن‌ها واقعا لذت بخش هم نمی باشد.

 • مدل هم خویی منفعلانه [4]

انطباق و سازش راحت و بی دردسر؛ در این مدل زوجین مانند روابط با دیگران به راحتی با یکدیگر جور می‌شوند.

 • مدل کلی[5]

ویژگی این مدل همیشه در کنار یکدیگر بودن و داشتن علایق متقابل شدید است.

 • مدل حیات زندگی[6]

در این مدل هر چند طرفین تا حد زیادی به یکدیگر وابسته هستند اما یکدیگر را محدود نمی کنند و در مقایسه با مدل کلی به یکدیگر فرصت بیشتری را برای رشد و پیشرفت شخصی می‌دهند.

 

 

 1. 1. Cuber
 2. 2. evitalized
 3. 1. conflict-habitaated
 4. 2. passive – congenial
 5. 3. total
 6. 4. vital

Author: