قتل و انواع آن به روش روانشناختی

قتل

جرایم خشونت آمیز از نوع جرایم شدید است که مردم بیشترین ترس را از آن ها دارند.

بر اساس گزارش های سازمان های جمع آوری داده های رسمی جنایی، آدم کشی یا قتل، تجاوز به عنف، سرقت، ضرب و جرح شدید، دزدی شبانه و کودک آزاری به دلیل فراوانی آن ها و آسیب های جسمی و روحی که به اشخاص وارد می کنند به عنوان جرایم خشونت آمیز شناخته شده اند و خشونت از ویژگی های اصلی این جرایم است. (رید[1]، 2000)

یکی از پدیده های مشترک کلیه ی زمان ها و کلیه ی جوامع، قتل نفس می باشد ولذا بر خلاف سایر جرایم که نسبت به زمان و مکان مفهومی نسبی پیدا می کنند، قتل نفس همیشه جرم شناخته می شده است(عبدی، 1367).

در بین جرایم علیه اشخاص ضرب و جرح و قتل دارای بالاترین آمار می باشند(نجفی ابرندآبادی، 1390).

قتل شدیدترین نوع جرایم خشونت آمیز است که ارزشمندترین حقوق انسان ها را با هدف نابودی جسمانی و تباه ساختن و از بین بردن فرد یا افراد خاصی انجام می شود(احمدی، 1388).

ولفانگ و فراکوتی[2] (1982) در تحلیل خرده فرهنگ خشونت قتل های رسمی را به شرح زیر دسته بندی کرده اند:

1- قتل های عقلانی. طراحی شده، تعمدی، جنایی و با قصد قبلی

2- قتل در حالت احساسات و خشم و کینه شدید یا کشتن در نتیجه ی عملی که به قصد آسیب و صدمه انجام می کیرد، بدون اینکه نیت و قصد معینی برای کشتن وجود داشته باشد.

در تقسیم بندی دیگری قتل های به وقوع پیوسته را می توان تحت عناوین زیر دسته بندی کرد:

الف- قتل هایی که در هنگام خارج بودن فرد از حالت عادی رخ داده است.

منظور از خارج بودن از حالت عادی، داشتن بیماری های روانی و یا قرار گرفتن تحت تأثیر مواد مخدر و الکل می باشد. تعداد این نوع قتل کمتر از 3% کل قتل ها می باشد.

ب- قتل هایی که برای پنهان نمودن خطا یا جرم دیگری به وقوع پیوسته است.

این مسأله خصوصاً از طرف کسانی بیشتر به وقوع می پیوندد که برای اولین بار مرتکب جرمی

می گردند و می دانند که اگر دستگیر شوند مجازات خواهند شد. تعداد این نوع قتل ها ممکن است تا 7% کل قتل ها را شامل شود.

ج- قتل هایی که ناشی از اختلافات عقیدتی و اخلاقی اتفاق افتاده است.

بخشی از قتل ها ناشی از اختلافات فکری و اخلاقی می باشد تا 15% قتل ها را شامل می شود. مسأله قتل ناشی از ناسازگاری اخلاقی بین طرفین است و تلاش و پافشاری دو طرف در به کرسی نشاندن عقاید و یا گفتار خود که در نهایت منجر به برخوردها و تنش هایی شده که به قتل منجر می شود.

د- قتل هایی که بر اساس اختلاف و درگیری های قومی قبیله ای به وجود آمده است.

حدود 10% قتل هایی که به وقوع می پیوندد ناشی از اختلافات قومی قبیله ای است که با کوچکترین جرقه ی آتش این اختلافات برافروخته شده و در مواردی منجر به قتل بیشتر از یک نفر می شود.

ه‍- قتل هایی که ناشی از مسائل جنسی و ناموسی است.

تقریباً بیشترین نسبت قتل در رابطه با مسائل جنسی و ناموسی می باشد، این نسبت در کل کشور تا 20% قتل ها را شامل می شود ولی در بعضی استان ها ممکن است نسبت بیشتری را نیز شامل گردد.

و- قتل های وقوع یافته بر اساس اختلافات مالی و ملکی.

بیشترین نوع قتل بعد از گروه قبلی این نوع قتل است که از گذشته نیز وجود داشته است. قتل های ناشی از اختلاف بین عشایر بر سر مراتع و چراگاه ها، اهالی یک روستا بر سر اراضی کشاورزی، محدوده ی روستا، تقسیم آب و … که بیش از 20% قتل ها را شامل می شود.

ز- قتل های ناشی از شروع یک شوخی، یک دعوای ساده، انتقام جویی های فردی، فحاشی، کشتن افراد به خاطر اعتیاد و تنبیه بدنی و …