ساعات تمرین در بدنسازی

تحقیقات نشان داده است که ورزشکاری تمرینات روزانه خود را به طورمنظم راس ساعتی خاص (مثلا هر روز ساعت 17) آغاز نماید به نتایج بهتری دست می یابد، چرا که پس از گذشت مدتی روح و جسم وی هر روز راس همان ساعت، خود را برای انجام تمرینات ورزشی آماده می کند و مسلما در چنین وضعیتی انسان توانایی بیشتری برای تمرین کردن دارد.