زیرساخت‌های ایران برای تجارت سیار

زیرساخت‌های ایران برای تجارت سیار
همانگونه که ذکر شد برای توسعه تجارت سیار به فراهم بودن عوامل زیر نیاز است :
1- زیر‌ساخت‌های ارتباطی
2-پرداخت سیار
3- امنیت الکترونیکی
4- قوانین و مقررات مناسب
5-فرهنگ استفاده از تلفن همراه به عنوان ابزار تجاری
در ایران ضریب نفوذ تلفن همراه پایین است، به‌طوری که بر اساس گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICTw (  در سال 1383 ضریب نفوذ تلفن همراه 49/7 بوده که در مقایسه با متوسط کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پایین می‌باشد. از سوی دیگر هنوز تلفن همراه در ایران چندان جنبه تجاری پیدا نکرده و بیشتر برای مکالمات روزمره و ارسال پیام کوتاه SMS استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. ضمن اینکه کیفیت مکالمات از طریق تلفن همراه مناسب نیست و از طرفی ایران از نظر ضریب نفوذ میزبانان اینترنتی شکاف بسیار زیادی حتی با کشورهای در حال توسعه دارد. همچنین مسائل امنیتی تجارت سیار و عدم اعتماد و اطمینان مردم از عوامل تاثیر‌‌گذار به‌شمار می‌رود.

با توجه به اینکه تجارت الکترونیکی در ایران هنوز به حد بلوغ نرسیده و به صورت گسترده استفاده نمی‌شود، لذا توسعه تجارت سیار که معمولاﹰ بعد از تجارت الکترونیکی مطرح شده است با مشکلات زیادی مواجه می‌باشد. با تصویب قانون تجارت الکترونیکی و آئین‌نامه‌های مربوط به‌نظر میرسد که زیر‌ساخت‌های حقوقی تا حد زیادی برای تجارت سیار فراهم باشد. پرداخت الکترونیکی و سیار یکی از پیش‌نیازهای اساسی تجارت سیار است.

هر چند بانکهای کشور اقدامات مناسبی برای گسترش بانکداری الکترونیکی انجام داده و در حال توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی هستند, با این وجود در حال حاضر نه بانکهای کشور توانایی پرداخت الکترونیکی در سطح گسترده را دارند و نه تقاضای گسترده برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی از سوی فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد, بنابراین تلاش زیادی در زمینه‌های زیر ساخت‌های ارتباطی, پرداخت الکترونیکی و فرهنگی نیاز است تا بتوان از مزایای تجارت سیار برای رشد و توسعه اقتصادی استفاده نمود.(نظارات ،1383،53).

Author: 92