رویکردهای مسئولیت اجتماعی سازمان

دانلود پایان نامه

افزایش ثروت: مصرف کنندگان ثروتمند می توانند کالاهای خود را انتخاب و خریداری کنند و اغلب مایلند برای مارکی که به آن اعتماد دارند و حسن شهرت دارد، مبلغی اضافه تر بپردازند.
انتظارات متغیر اجتماعی: سطح انتظارات مصر ف کنندگان در جوامع توسعه یافته از شرکت هایی که کالاهایشان را می خرند، بیشتر شده است.
جهانی شدن و جریان آزاد اطلاعات: هرگونه سهل انگاری سازمان ها در رابطه با مسئولیت اجتماعی شرکت ها به طور سریع وفوری قابلیت انتشار در سراسر جهان را دارد و علاوه بر آن، ارتباطات بین گروه های فعال و هماهنگی سازی اقدام جمعی بسیار تسهیل شده است.
استفاده معقول از انرژی و منابع اکولوژیکی: کره زمین از لحاظ اکولوژیکی محدود است. سازمان ها و شرکت هایی که نسبت به محیط زیست مسئولیت پذیر نباشند از طریق جریمه های تعیین
شده توسط دادگاه، تبلیغات منفی و برخوردهای گروه های فعال اجتماعی مورد مجازات قرار می گیرند. (چندلر،2006:19).
دلایلی که به نفع CSR مطرح شده اند را می توان عمدتاً به دو بخش تقسیم کرد: دلایل اخلاقی و دلایل اقتصادی.
دلیل اخلاقی
زمانی که همه اقشار جامعه سود را برای موجودیت هر نهاد کاری ضروری می دانند، باید برای ایجاد ارزش افزوده و بهتر کردن زندگی تلاش نمایند. حرفه ها به جامعه ای که در آن فعالیت می کنند اتکا دارند و درانزوا نمی توانند موجودیت یافته و به رونق برسند. آنها صرف نظر از بستری که مصرف کنندگان ایجاد می کنند، به زیرساخت هایی که جامعه فراهم می کند و منابع کاری آن نیازمندند. مسئولیت اجتماعی شرکت ها به نوعی تشخیص وابستگی متقابل و شیوه ارائه خدمات برحسب الزامات و بر مبنای سود مشترک حرفه ها و جامعه ای است که آن حرفه ها در آن بنیان نهاده شده اند عمدتاً CSR بیانگر روابط بین یک شرکت و جامعه ای است که شرکت در آن فعالیت می کند. این شناخت باید در مورد حرفه ها به وجود آید که.نهادهایی که سودمحور هستند، نمی توانند در خلاء به وجود آیند و قسمت عمده موفقیت آنها به سبب بافتی است که در آن به فعالیت می پردازند. چارلز هندی دلیلی منطقی و قانع کننده در مورد هدف شرکت ها ارائه می کند که بر مبنای آن ، هدف شرکت ها فراسوی به حداکثر رساندن درآمدها و قانع کردن سهامداران است. هدف یک حرفه سوددهی نیست؛ هدف آن، ایجاد سود به این منظور است که بتوان کار بیشتر یا بهتری انجام د اد. کلمه کار در اینجا توجیه واقعی یک حرفه است و موضوعی اخلاقی است. اشتباه گرفتن ثروت با هدف به معنی منزوی شدن، است. که سنت اگوستین ، آن را یکی از بزر گ ترین گناهان می داند. باید در مورد هر سازمان این سؤال مطرح شود که اگر آن سازمان وجود نداشت آیا باید آن را ایجاد می کردیم؟ جواب می تواند این باشد که اگر آن سازمان می توانست کاری را بهتر و سودمندتر از سازمان های دیگر انجام دهد، بلی .در این میان، سود را هم می توان وسیله ای برای نیل به آن هدف بزرگ تر در نظر گرفت. مدافعان مسئولیت اجتماعی شرکت ها معتقدند که هدف هر نظام اقتصادی باید ارتقاء رفاه عمومی جامعه باشد .در اقتصادهای پیشرفته، هدف یک حرفه باید تا به حداکثر رساندن کارآمدی و سود ارتقاء یابد. جوامع، توقع روزافزونی از حرفه ها در جهت قبول تعهد نسبت به جامعه ای که در آن فعالیت می کنند، افرادی که استخدام می نمایند و مشتریان شان دارند که فراسوی فاکتورهای مرسوم جامعه و منافع سهامداران است. حرفه هایی که در یک جامعه انجام می شود، از زیر ساخت های آن جامعه (عناصر ملموس و کاربردی همانند جاده ها و دیگر ساخته ای حمل و نقل، پلیس، آتش نشانی ها و ..) و همچنین منافع ناملموس مانند محیط آرام و پاکیزه سود می برند. اما در بیشتر موارد حرفه ها مهم ترین منابع خود را که همان نیروی کاری است را عمدتاً از جوامع محلی تأمین می کنند. هر حرفه ای زمانی موفق تر خواهد بود که از محیط کاری فرهیخته تری برخوردار باشد و کارمندانش در محیطی مثبت رشد کرده باشند و اگر کارمندان بیمار شدند به آنها به خوبی رسیدگی شود. در بررسی این امر، از ذکر مصرف کنندگان و همچنین اعضای جامعه محلی که بدون آنها هیچ حرفه ای دوام نمی آورد، صرف نظر می کنیم. اظهار داشته اند که هیچ سازمانی در انزوا وجود CSR نمایندگان نخواهد داشت . آنها معتقدند که حرفه ها، بدون استثنا زمینه ای برای مشارکت در جامعه ای که بر آن استوارند، دارند.
دلیل اقتصادی
می توان برای مسئولیت اجتماعی شرکت ها یک دلیل اقتصادی نیز آورد. این دلیل اقتصادی مبتنی بر منفعت شخصی است. سود اقتصادی زیادی برای حرفه هایی که خط مشی های CSR را دنبال می کنند وجود دارد و برای متقاعد کردن مدیرانی که با مورد اخلاقی قانع نمی شوند، طراحی شده است. حامیان این استدلال معتقدند CSR دیدگاهی کلی نگر به یک حرفه است. بنابراین یک رویه کارامد مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تمام جنبه های عملی را القا می کند. آنها معتقدند که عملکردی که شرکت ها برای گنجاندن CSR در یک سازمان اتخاذ می کنند، ارائه کننده نقطه تمایز و اولویت رقابتی آنها می باشد که موفقیت آینده آنها را تضمین می کند. CSR استدلال اقتصادی مبنی بر سود شخصی برای یک حرفه محسوب می شود. در بازارهای مارک محور امروزی که پارامترها به سرعت در حال تغییرند، CSR وسیله ای برای هماهنگی عملکردهای یک شرکت با ارزش ها و خواسته های سهامداران است. برای نمونه می توان مشتریان یک شرکت را ذکر کرد که CSR در آنها ایجاد ارزش می کند؛ چرا که به شرکت ها اجازه می دهد تا ارزش های این مؤلفه اساسی که شرکت مربوطه، هدف برآوردن آن را دارد، بهتر منعکس نماید. مسئولیت اجتماعی شرکت ها تمام جنبه های عملکرد روزانه یک حرفه را در بر می گیرد. هر اقدامی که یک سازمان انجام می دهد به نوعی با یک یا تعداد بیشتری از گروه سهامدارانش در ارتباط متقابل است و امروزه شرکت ها نیاز به ایجاد مارک تجاری نفوذ ناپذیری با حفظ احترام همه سهامداران دارند .چه یک کارمند باشیم یا یک تولیدکننده، خریدار، فروشنده یا یک سرمایه گذار، جذابیت و موفقیت یک شرکت مستقیماً به قدرت مارک تجاری آن بستگی دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت ها تمام جنبه های عملکردی در یک شرکت را به دلیل نیاز به در نظر گرفتن الزامات همه اعضای گروه تحت تأثیر قرار می دهد. هر حوزه کاری، مبنایی برای دیگر حوزه های کاری بوده و ترکیب شرکت ها را (مارک آن را) پیش چشم تمام گروه های سهامداران ایجاد می نماید.
رویکردهای مسئولیت اجتماعی سازمان
نگرش ها و نظریات مربوط به مسئولیت اجتماعی سازمان، سابقه چندانی ندارند. قبل از سال های حدود 1800 ، هنجارها و نگرش های اجتماعی، اثر بسیار کمی بر اعمال مدیریت داشته است. در دهه آخر قرن نوزدهم، در زمانی که شرکت های بزرگ و عظیم درحال شکل گیری بودند و صنایع بزرگ، روز به روز قدرتمندتر می شدند ، جامعه به ضرورت مسئولیت اجتماعی سازمان ها بیشتر توجه کرد. در ابتدای قرن بیستم ، بسیاری از صاحب نظران، نیاز به مسئولیت اجتماعی سازمان ها را مورد تأکید قرار دادند و بالاخره در سال 1919 محققان رشته بازرگانی برای اولین بار هشدار دادند؛ اگر بنگاه های اقتصادی درخصوص انجام مسئولیت اجتماعی خود تنبلی کنند، جامعه باید به هر نحو ممکن، اختیارات آنها را درباره فعالیت های اقتصادی شان سلب کند و کنترل آنها را بر عهده گیرد. از اوایل دهه 1920 به بعد سایر محققان مدیریت در نوشته های خود به مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی تأکید کرده اند. مزایای بالقوه ای که به خاطر مسئولیت اجتماعی نصیب سازمان و جامعه می شود، باعث شد تا ایده مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها گسترش یابد. یکی از دلایل این است که انجام مسئولیت اجتماعی باعث می شود تا سازمان در بلندمدت به منافع خود دست یابد. از سوی دیگر، فعالیت های اجتماعی باعث دخالت کمتر دولت در مسائل می شود که این نیز در بلندمدت به نفع سازمان ها است. اهم دلایل موافقت نسبت به مشارکت و مسئولیت های اجتماعی عبارتند از: (خلیلی عراقی و یقین لو،1384: 1-18)
1- التزام اخلاقی؛
2- محیط اجتماعی بهتر؛
3- ممانعت از گسترش قوانین و مقررات دولتی؛
4- وابستگی های متقابل نظام مند؛
5- کمک در حل مشکلات اجتماعی؛
6- بهبود چهره عمومی؛
7- جلب منابع ارزشمند سازمان ها.
دلایل مخالفت با انجام مسئولیت های اجتماعی به قرار زیر است:
1- لزوم کسب حداکثر سود؛
2- تعدد اهداف سازمان؛
3- هزینه مشارکت اجتماعی؛
4- تضعیف تراز پرداخت های بین المللی؛
5- فقدان مهارت های اجتماعی؛
6- عدم حساب پس دهی؛
7- ناتوانی سازمان در انتخاب گزینه های اخلاقی.