تعریف چاقی

تعریف چاقی و اضافه وزن بسیار ساده است (37)؛ اما، تعریف چاقی در طول زمان تغییر می­کند، مثلا ویلیامز و همکاران با اندازه­گیری ضخامت چین پوستی 3320 کودک 5-18 سال نشان دادند که اگر درصد چربی بدن پسران و دختران به ترتیب حداقل 25 و 30 درصد باشد، آن­ها به عنوان چاق طبقه­بندی می­شوند (40) و محققان اروپایی BMI با صدک بالاتر از 85 درصد را اضافه وزن و BMI با صدک بالاتر از 95 را به عنوان چاقی طبقه­بندی کردند (41). در مطالعات دیگر BMI با صدک بالاتر از 95 را به عنوان چاق، بین صدک 85 تا 95 در معرض خطر اضافه وزن، بین 85 تا 5 را دارای وزن نرمال و کم­تر از 5 را لاغر تعریف کردند (31،42،43). یک راه برای برقرار کردن ارتباط بین افراد و گروه استفاده از صدک است. صدک، درصدی از افراد گروه است که به یک مقدار خاصی از کمیت و یا به مرحله مهمی از رشد و نمو دست یابند. CDC در سال2000 یک نمودار رشد را منتشر شد که جایگزین نسخه سال 1977 بود. داده­های آن زمان تا اکنون تغییر نکرده است (31). نمودارها رشد شامل نمودار قد، وزن و BMI است. هر کدام از این نمودارها دارای صدک­های 5، 10، 25، 50، 75، 85، 90 و 95 برای سنین 2 تا 20 سال هستند. تعریف چاقی عبارتند از تجمع چربی اضافی در بدن است(44).

مکانیسم توسعه چاقی به طور کامل درک نشده است؛ اما، تایید شده است. چاقی زمانی اتفاق می­افتد که دریافت انرژی بیش از مصرف انرژی باشد (44، 30). در بررسی­های بالینی و مطالعات اپیدمیولوژیک، اندازه­گیری محتوای چربی بدن با دقت قابل قبول، نیازمند استفاده از روش­های پیچیده آزمایشگاهی است که به افراد متخصص نیاز دارند، بسیار پرهزینه هستند و در عمل به ندرت به کار گرفته می­شود. ضمن آنکه استاندارد قابل قبولی هم برای تعریف چاقی بر اساس چربی بدن در کودکان در دست نیست. با توجه به این دلایل معمولا در مطالعات ایپدمیولوژیک و بررسی­های کلینیکی از جایگزین­های ساده­ای مثل اندازه شاخص­های تن سنجی و عموما اندازه وزن بدن و ضخامت چین پوستی استفاده می­کنند (45). متداول­ترین روش برای تعیین اضافه وزن و چاقی در کودکان استفاده از BMI است (39).