منبع پایان نامه ارشد با موضوع استقلال عمل

بازرگانی یا آگهی، یکی از این تدبیرهاست. 5- خبر در برابر تبلیغ: درآمیختن همیشگی و گسترده خبر با تبلیغ اگر به یک اخلاق و روند ثابت مبدل شود آثار ویرانگری بر محیط‌های رسانه‌ای خواهد... متن کامل

Continue reading

منبع پایان نامه ارشد با موضوع روزنامه نگاران، حسابداران

این بوده است که تبیین کند معیارهای صحیح برای تعیین درست و نادرستِ اخلاقی کدام‌هاست یا چه چیزهایی از جمله در میان خصایل شخصی، حقیقتاً خوب یا خیر است.» (هلمز، 39: 1382) اخلاق کاربردی70... متن کامل

Continue reading

منبع پایان نامه ارشد با موضوع زبان اخلاق، انتقال اطلاعات، فلسفه اخلاق

نظر می‌رسد. اما مانند همه نظریه‌ها می‌توان آن را مورد تحلیل منظقی قرار داد، با تحلیل نسبیگرایی فرهنگی در مییابیم که این نظریه آن چنان هم که در ابتدا به نظر می‌رسید موجه نیست. خط... متن کامل

Continue reading

منبع پایان نامه ارشد با موضوع علوم ارتباطات، حرفه و شغل، روزنامه‌نگاری

49 الف – آگاهی‌دهی عمومی 49 ب – آزادی مطبوعات، شرط اساسی فعالیت روزنامه‌نگاری 49 پ – بیان حقیقت، وظیفه بنیادی روزنامه‌نگار 49 ت- احترام به حیثیت فردی و زندگی خصوصی 50 پیشینه ادبیات 50... متن کامل

Continue reading

دانلود پایان نامه درباره حق دسترسی به اطلاعات، دسترسی به اطلاعات

معتمدنژاد، 391: 1386) پیشینه ادبیاتاسرار حرفه‌ای و اصول اخلاقی روزنامه‌نگاران «اصل حفظ اسرار حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، چندین دهه پیش از آنکه از طریق قانون در فرانسه به رسمیت شناخته... متن کامل

Continue reading

دانلود پایان نامه درباره زبان اخلاق، انتقال اطلاعات، فلسفه اخلاق

(هلمز، 1382: 335) «نسبیگرایی فرهنگی نظریه‌ای است درباره ماهیت اخلاق. این نظریه در نگاه نخست کاملاً موجه به نظر می‌رسد. اما مانند همه نظریه‌ها می‌توان آن را مورد تحلیل منظقی قرار داد،... متن کامل

Continue reading

دانلود پایان نامه درباره استقلال عمل، آداب و رسوم

ی توسعه مطبوعات و روزنامه‌نگاری بر عوامل مختلفی تاکید شده است که در کل می‌توان به دو نوع نگاه کمی‌و کیفی در این زمینه درباره توسعه مطبوعات و روزنامه‌نگاری تاکید کرد. نگاه... متن کامل

Continue reading

دانلود پایان نامه درباره صدا و سیما، عوامل بازدارنده، علوم ارتباطات

یابیم. در مورد پزشکی، آرمان حرفه‌ای سلامت است یا در مورد وکلا وضع آرمانی دستیابی به عدالت… آرمان حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری همان الگویی است که کار مطبوعاتی را میسازد…. اگر کسب... متن کامل

Continue reading

دانلود پایان نامه ارشد درمورد خداست،، ، می‌گویند:

مشرکان در امور خلق و تدبیر عالم است و اینکه در آخر آن آمده است که مشرکان پاسخ می‌دهند که این امور به دست خداست، به معنای اقرار در باطن است؛ یعنی آنان که شرک در ربوبیت و خالقیت دارند... متن کامل

Continue reading

دانلود پایان نامه ارشد درمورد فرمانبرداری، مبانی فکری

عبادت این چنین بیان می‌دارد: «فان قیل فما الجامع لعباده الله؟ قلت: طاعته بامتثال اوامره و اجتناب نواهیه»194. «اگر گفته شود جامع برای عبادت خدا چیست؟ می‌گویم: طاعت خدا از طریق... متن کامل

Continue reading