تاثیر گسترده مطالعه بر ابعاد گوناگون زندگی افراد

تاثیر گسترده مطالعه بر ابعاد گوناگون زندگی افراد در جامعه مدرن امروز، خواندن یک مهارت حیاتی است. اما تقریبا 47 میلیون بزرگسال امریکایی با فقدان این مهارت روبرو هستند.مطالعه اندک هم... متن کامل

Continue reading

منش ها و شیوه های تربیت والدین و رفتار کودکان

منش والدین و رفتار کودکان شخصیت کودک همیشه به رنگ محیط عاطفی خانواده در می‌آید. با این که، این حقیقت بدیهی و آشکار است، با این حال چندی بیش نیست که ما به رابطه‌ی موجود بین منش والدین... متن کامل

Continue reading

رویکردهای مختلف انگیزشی اط منظر روانشناختی

رویکردهای مختلف انگیزشی 2-2-8-1- رویکرد رفتاری یکی از مکاتب روانشناسی یادگیری مکتب رفتارگراییاست، هیلگارد و باور (1975) در کتاب نظریه یادگیری خود، مکتب رفتارگرایی را به جهان­بینی تجربی... متن کامل

Continue reading