مفهوم اختلال­ های همبود از دیدگاه روانشناختی

اختلال نارسا توجه/ فزون ­کنشی و اختلال­ های همبود گروهی که ممکن است در حوزه نوشتن مشکل داشته باشند، دانش­آموزان دچار اختلال نارسا توجه/ فزون­کنشی می­باشند (بارکلی، 2006). دانش­آموزان... متن کامل

Continue reading

برون سپاری با رویکرد بهره وری در سازمان ها

13 برون سپاری با رویکرد بهره وری سازمان ها برای دستیابی به بهره وری باید تعدادی از فرآیند های خود را برون سپاری کنند. بهره وری از دو جزء اصلی«کارایی» و «اثربخشی» تشکیل می شود که سنجش هر... متن کامل

Continue reading