تفاوت بازاریابی ورزشی و بازاریابی از طریق ورزش

بازاریابی ورزشی در برگیرنده تمام فعالیت‌هائی است که برای ارضای نیازها و خواسته‌های فرایند مبادله، طراحی شده‌اند. علم بازاریابی ورزشی، همانند خود بازاریابی از علوم دیگری چون علم... متن کامل

Continue reading

سوروگیشن

 همانطور که قبلا بیان شد، سیگنالهای پریودکی ممکن است دارای مقادیر منفی یا صفر توان لیاپانوف باشد. این پیشنهاد می­کند که توان لیاپانوف مثبت نشان دهنده وجود آشفتگی در یک سری زمانی... متن کامل

Continue reading

مفهوم ظرفیت هوازی و شاخص های پیش بینی کننده آن:

به حداکثر توانایی مصرف اکسیژن توسط بدن درفعالیتهای شدید وطولانی مدت ظرفیت هوازی گفته میشود که به آن VO2max نیز میگویند. به عبارتی دیگر، ظرفیت هوازی بازتاب سرعت بیشینه ای است که بدن می... متن کامل

Continue reading