دسته: پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد با موضوع علوم ارتباطات، حرفه و شغل، روزنامه‌نگاری

49 الف – آگاهی‌دهی عمومی 49 ب – آزادی مطبوعات، شرط اساسی فعالیت روزنامه‌نگاری 49 پ – بیان حقیقت، وظیفه بنیادی روزنامه‌نگار 49 ت- احترام به حیثیت فردی و زندگی خصوصی 50 پیشینه ادبیات 50... متن کامل

Continue reading

دانلود پایان نامه درباره حق دسترسی به اطلاعات، دسترسی به اطلاعات

معتمدنژاد، 391: 1386) پیشینه ادبیاتاسرار حرفه‌ای و اصول اخلاقی روزنامه‌نگاران «اصل حفظ اسرار حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، چندین دهه پیش از آنکه از طریق قانون در فرانسه به رسمیت شناخته... متن کامل

Continue reading

دانلود پایان نامه درباره زبان اخلاق، انتقال اطلاعات، فلسفه اخلاق

(هلمز، 1382: 335) «نسبیگرایی فرهنگی نظریه‌ای است درباره ماهیت اخلاق. این نظریه در نگاه نخست کاملاً موجه به نظر می‌رسد. اما مانند همه نظریه‌ها می‌توان آن را مورد تحلیل منظقی قرار داد،... متن کامل

Continue reading

دانلود پایان نامه درباره استقلال عمل، آداب و رسوم

ی توسعه مطبوعات و روزنامه‌نگاری بر عوامل مختلفی تاکید شده است که در کل می‌توان به دو نوع نگاه کمی‌و کیفی در این زمینه درباره توسعه مطبوعات و روزنامه‌نگاری تاکید کرد. نگاه... متن کامل

Continue reading

دانلود پایان نامه درباره صدا و سیما، عوامل بازدارنده، علوم ارتباطات

یابیم. در مورد پزشکی، آرمان حرفه‌ای سلامت است یا در مورد وکلا وضع آرمانی دستیابی به عدالت… آرمان حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری همان الگویی است که کار مطبوعاتی را میسازد…. اگر کسب... متن کامل

Continue reading

دانلود پایان نامه ارشد درمورد خداست،، ، می‌گویند:

مشرکان در امور خلق و تدبیر عالم است و اینکه در آخر آن آمده است که مشرکان پاسخ می‌دهند که این امور به دست خداست، به معنای اقرار در باطن است؛ یعنی آنان که شرک در ربوبیت و خالقیت دارند... متن کامل

Continue reading

دانلود پایان نامه ارشد درمورد فرمانبرداری، مبانی فکری

عبادت این چنین بیان می‌دارد: «فان قیل فما الجامع لعباده الله؟ قلت: طاعته بامتثال اوامره و اجتناب نواهیه»194. «اگر گفته شود جامع برای عبادت خدا چیست؟ می‌گویم: طاعت خدا از طریق... متن کامل

Continue reading

دانلود پایان نامه ارشد درمورد واجب الوجود، عقل گرایی

شامل است و هم دیگر خدایان پنداری را که بت پرستان آنها را خدا می‌انگارند، هر چند از خدایی جز اسم، نصیب دیگری ندارند183 و به تعبیر قرآن: ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و... متن کامل

Continue reading

دانلود پایان نامه ارشد درمورد مسجد الحرام، توحید افعالی، صراط مستقیم

بپرستید»145. «ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم». «الله، پروردگار من و پروردگار شماست و این راه مستقیم است»146. اگر یک فرد مفسر، با دقتی بیشتر در این نوع از آیات بنگرد؛... متن کامل

Continue reading

دانلود پایان نامه ارشد درمورد امیرالمومنین، امام صادق، آموزه‌های اسلامی

تهمت ابن تیمیّه حرّانی و نسبت‌های ناروایش را به عقل و نقل بیان کردم… و این بعد از اطّلاع کامل من از کتاب‌های او همچون (مجموع الفتاوی) و (درء التّعارض) و (منهاج السنّه) و... متن کامل

Continue reading