دسته: بهترین ها

صنعت

واژه صنعت از واژه عربی صنع به مفهوم آفریدن و ساختن گرفته شده است. فعالیتهای صنعتی به عمده فعالیتهایی اطلاق می­گردد که موجب تغییر فیزیکی، شیمیایی مواد و اجسام گردیده و در نهایت منجر... متن کامل

Continue reading

هموستازیس

اصطلاح هموستازیس به معنای جلوگیری یا قطع خونریزی می‌باشد. هنگام آسیب رگ، بند آمدن خون از طریق یک رشته مکانیسم‌های مختلف متوالی ایجاد می‌شود. این مکانیسم‌ها به ترتیب عبارتند از: 1- ... متن کامل

Continue reading

تفاوت بازاریابی ورزشی و بازاریابی از طریق ورزش

بازاریابی ورزشی در برگیرنده تمام فعالیت‌هائی است که برای ارضای نیازها و خواسته‌های فرایند مبادله، طراحی شده‌اند. علم بازاریابی ورزشی، همانند خود بازاریابی از علوم دیگری چون علم... متن کامل

Continue reading

سوروگیشن

 همانطور که قبلا بیان شد، سیگنالهای پریودکی ممکن است دارای مقادیر منفی یا صفر توان لیاپانوف باشد. این پیشنهاد می­کند که توان لیاپانوف مثبت نشان دهنده وجود آشفتگی در یک سری زمانی... متن کامل

Continue reading