دسته: بهترین ها

طرح و نقش پارچه در نقاشی های دیواری محوطه افراسیاب

طرح و نقش پارچه های ساسانی در نقاشی های دیواری ماوراء النهر حفاری های باستانی اواسط قرن بیستم در ناحیه ماوراء النهذ (سغد، بلخ و خوارزم) مواد فرهنگی فراوانی را از دوره های مختلف (پیش... متن کامل

Continue reading