دسته: بهترین ها

دسته بندی ارزش های بدنی از دیدگاه نیازهای اجتماعی

.آمادگی جسمانی در پرتو گسترش ابزارهای رسانه ای و مطالعاتی که از این طریق پیرامون ورزش در عصرجدید انجام شده است، امروزه، آمادگی جسمانی، مفهومی مأنوس و شناخته شده است و آن را می توان... متن کامل

Continue reading

نقش روان¬ پزشکان، پزشکان عمومی، دارو سازان و متخصصین سایر رشته¬ها در درمان اعتیاد

علم روز دنیا وابستگی مواد را یک بیماری و به عبارت دقیق­تر یک اختلال روان پزشکی می­شناسد. بنابراین برنامه­ریزی کلان، تعیین اهداف، تعیین جایگاه پیشگیری در نظام سلامت، تدوین قانون... متن کامل

Continue reading