نویسنده: 92

محدودیت‌های معاملاتی و محاسباتی شرکت‌های لیزینگ

محدودیت‌های معاملاتی و محاسباتی شرکت‌های لیزینگ استفاده از روش معاملاتی اجاره به شرط تملیک ساده و شیوۀ محاسباتی متعارف بانکی در شرکت‌های لیزینگ ایران محدودیت‌های بسیاری برای... متن کامل

Continue reading