مفهوم اساسی و جامع برند

تعریف برند[1]

نام های تجاری در جامعه امروزی حضوری پر رنگ دارند.آنها ما را در زندگی روزمره خودمان احاطه کرده اند.اما واقعاً یک برند چیست؟ در حقیقت کلمه برند از واژه اسکاندیناوی «برندر»[2] به معنای داغ گذاردن گرفته شده، بطوری که هنوز این علامت ها توسط دامداران برای مشخص کردن حیواناتشان به کار می رود. بر طبق نظریه انجمن بازاریابی آمریکا[3] برند، همانا : اسم، عبارت، سمبل، طرح و یا ترکیبی از این موارد می باشد. هدف؛ شناسایی کالا و خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تمایز آنها از یکدیگر در رقابت های اقتصادی می باشد. از لحاظ فنی، برند یک نام، لوگو یا سمبل جدید برای محصول می باشد(براون[4]، 1386).

از دیدگاه کسب وکار، برند نامی است که مستقیماً به دلیل فروش کالاها یا خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. برند علاوه بر یک نام، همیشه جلوه ای تصویری نیز از خود ارائه می دهد. به عبارت دیگر به نوعی یک نماد، طرح و علامت تجاری یک نشان تجاری منحصر به فرد است. بنابراین می توان مفهوم کلی برند را به صورت زیر تعریف نمود :

برند، نام یا نمادی است که با هدف فروش کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. البته واضح است که هدف از ایجاد یک برند، فراتر از فروش کالاها و خدمات است. برند علاوه بر تسلط به سهم بازار، گزینه هایی را برای رشد کسب وکار خلق کرده و ضمن جذب و حفظ کارکنان ماهر و مستعد ارزش خود را در نزد سهامداران بهبود می بخشند(همان).

مفهوم برند فراتر از یک نام و نشان تصویری است. برند متشکل از بسیاری از عناصر همچون حکایت ها( خاطره و تجربه های آمیخته با این نام) در ذهن افراد، ویژگی های استفاده کنندگان، موقعیت مکانی مراکز خرید و حتی قیمت آن می باشد و آمیزه ای از همه آنها یک برند را به وجود می آورد(کلر، 1999).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مراحل مدیریت بهتر زمان

یکی از بهترین تعریف های برند توسط گرندر و لوی[5] در سال 1955 ارائه گردیده است :

برند نمادی پیچیده است دامنه متنوعی از ایده ها و ویژگی های را در برمی گیرد. برند نه تنها با استفاده از آهنگ خود(و معنی و مفهوم لغوی) که مهم تر از آن با استفاده از هر عاملی در طول زمان به نحوی با آن در آمیخته و در جامعه به صورت هویت اجتماعی و شناخته شده نمود یافته است؛ با مشتری سخن می گوید(دست مرد، 1389).

تفسیر های متعددی از برند شده است،

[1] Brand

[2] Brander

[3] American Marketing Association(AMA)

[4] Brown

[5] Grander & Levy