تاثیر گسترده مطالعه بر ابعاد گوناگون زندگی افراد

تاثیر گسترده مطالعه بر ابعاد گوناگون زندگی افراد

در جامعه مدرن امروز، خواندن یک مهارت حیاتی است. اما تقریبا 47 میلیون بزرگسال امریکایی با فقدان این مهارت روبرو هستند.مطالعه اندک هم برای فرد و هم برای جامعه نقش مخرب دارد. فقدان مطالعه منجر به ترک تحصیل، افت تحصیلی، افزایش نرخ بیکاری، عزت نفس پایین، بوجود آمدن مشکلات اجتماعی، و صرف میلیون ها دلار برای حل مشکلات ناشی از بی سوادی می شود(توماس جاستر و همکاران،2004). شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه مطالعه برای لذت بردن نه تنها موجب پیشرفت در مهارت های خواندن می شود بلکه در حوزه های زیر نیز تاثیرگذار است(کانینگهام و استنویچ،1998):

– دانش عمومی

– درک بهتر سایر فرهنگ ها

– مشارکت اجتماعی

– بینش بیشتر نسبت به ماهیت بشر و تسهیل در تصمیم گیری

تحقیقات همبستگی نیز نشان می دهند که مطالعه برای لذت بردن رابطه مثبتی با عوامل زیر دارد:

– پیشرفت در مهارت های مطالعه و توانایی در خواندن(2000،OECD)

– درک بهتر متن و گرامر، حتی پس از کنترل آماری متغیرهایی مثل سلامت جسمانی و ثروت(کاکس[1]و گاتری،2001)

– گسترش گنجینه لغات، حتی بعد از کنترل آماری توانایی هایی مثل IQ و مهارت های رمزگشایی متن( آنجلوس[2]و مک کریف[3]،2002)

– بهبود نگرش های مثبت مطالعه، که با پیشرفت در خواندن ارتباط دارند( گاتری و آلورمان[4]،1999)

– بالا بردن اعتماد به نفس به عنوان یک خواننده خوب

– افزایش لذت بردن از مطالعه در آینده(آرنوتسی[5]و ون لوین[6]،1998)

برخی از مطالعات دیگر نیز نشان می دهند که مطالعه با احساس انزوا در بزرگسالان مبارزه می کند(راسوستاک[7]و هرث[8]،1995،به نقل از کونسانتیتو،لی،چی و کراشن،1997).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رویکردهای کیفیت زندگی کاری از منظرروانشناسان

به طور کلی زمانی که بزرگسالان فعالیت مطالعه را به طور مداوم انجام می دهند ارزش مطالعه را تجربه می کنند، برای آن هدفی در نظر می گیرند، و در صورتی که حمایت اجتماعی وجود داشته باشد عادت مطالعه در آنها شکل می گیرد(ساناکر[9]،2002).

 

 

[1]Cox

[2] Anjlus

[3] Mc krief

[4] Alorman

[5] Arnoutci

[6] Van le vin

[7]Rasoustak

[8] Herth

[9] Sanacare